Latvieši ir pasaulē sliktākie pārdevēji

Citādāk izskaidrot sludinājumus, kuros ir norādīta cena un pierakstīts “cena runājama” (dažādās variācijās), es nevaru.

***